Utställare

Konferensen har redan ägt rum! Håll utkik här efter information om när nästa konferens på temat Ekonomiska risker i ett förändrat klimat arrangeras!

» Kontakta oss ifall du har förslag till innehåll eller samarbete inför nästa konferens!

Missa inte chansen att synas på Sveriges enda konferens om Ekonomiska risker i ett förändrat klimat! Vi söker företag inom finansvärlden och företag som skapar innovativa lösningar för att minska påfrestningar på klimat och miljö. Har du något du vill visa Sveriges beslutfattare och företagare?

På den nationella konferensen Ekonomiska risker i ett förändrat klimat träffar du besökare som kommer för att få inspiration, information och rådgivning för att hantera olika klimatrelaterade risker. Vi vet att besökarna kommer för att uppdatera sig och upptäcka framtidens ansvarstagande företag.

Bokningsvillkor & priser

Monteryta & prisinformation

Monterytan ligger i direkt anslutning till konferenshallarna i den del där fikapaus och mingel pågår. Mer information om Frösö Park Arena hittar du här.

Pris för monteryta inklusive ståbord, matta, el och WiFi:

  • 6 kvm, 2 x 3 meter inklusive ett ståbord. Pris 4.950 kr.
  • 9 kvm, 2 x 4,5 meter inklusive två ståbord. Pris 5.800 kr.
  • 12 kvm, 2 x 6 meter inklusive tre ståbord. Pris 6.800 kr.

Bokningsvillkor

Bokning av utställningsyta via Internet, per telefon eller på annat sätt är bindande för Utställaren. Arrangörerna har rätt att pröva och, utan motivering, neka eller ställa upp särskilda villkor för Utställares deltagande. Ett bindande avtal uppkommer i och med att Utställaren tillställs orderbekräftelse/faktura.

Avbokning

Utställaren har alltid rätt att kostnadsfritt avboka utställningsyta och seminarietid(er) upp till 10 (tio) dagar från orderbekräftelsens/fakturans datering. Vid avbokning innan 1 oktober 2019 debiteras Utställaren 50 (femtio) procent och därefter 100 (etthundra) procent av utställningsytan.