Talare

Konferensens moderatorer


Josefine Sundström

Josefine Sundström är journalist och programledare och har under många år lyft klimat- och miljöfrågan både i radio och i tidningskrönikor. Med en bakgrund som programledare och producent på SVT, TV4 och i Sveriges Radio är hon van att i direktsändning leda både panelsamtal och personintervjuer.

Läs mer om Josefine
– Jag är ingen expert på klimatet. Men vetskapen att det står illa till med vår planet gör mig både brydd och rädd. Och jag känner att vi alla måste göra så mycket som möjligt för våra barn och barnbarn. Därför ligger klimatfrågan mig nära hjärtat. Och jag är nyfiken på vad som görs både små- och storskaligt, säger Josefine Sundström.

2010 debuterade Sundström som skönlitterär författare med romanen Vinteräpplen. Efter det har det blivit ytterligare en roman och fem barnböcker. Däribland högläsningsserien Sagasagor som även filmatiserats av SF och visas på Viaplay. Josefine Sundström bor i Stockholm men har sina rötter i Västerbotten, i byn Stavaträsk.

Johan Kuylenstierna

Johan Kuylenstierna är adjungerad professor i internationella vattenresursfrågor vid Stockholms universitet. Han är också vice ordförande i det Klimatpolitiska Rådet som är en del av det klimatpolitiska ramverket. Han sitter i flera styrelser och driver också egen verksamhet.

Läs mer om Johan
Under åren 2010-2018 arbetade Johan vid Stockholm Environment Institute, från 2012 som VD.

Johan har en akademisk bakgrund från geovetenskap, med forskningsinriktning mot klimat i polarområdena. Han har arbetat med internationella miljö- och utvecklingsfrågor inom FN, baserad i New York, Geneve och Rom. Johan har varit verksam som konsult inom hållbar utveckling och har även arbetat på Stockholm International Water Institute.

Johan är flitig talare och moderator, han var Sommarpratare 2017 och är ledamot i Kungliga Skogs och Lantbruksakademien.

Föreläsare


Jan Eliasson

Toppdiplomat och fd. vice generalsekreterare FN
Jan Eliasson
Jan Eliasson har som anställd vid utrikesdepartementet tjänstgjort i bland annat Paris, Bonn, Zimbabwe och Washington D.C. Senare tjänstgjorde han som Sveriges FN-ambassadör i New York, där han bland annat fungerade som generalsekreterarens personlige representant i Iran–Irak-konflikten.

Läs mer om Jan
Jan valdes 2005 till ordförande för FN:s generalförsamling på ett mandat som löpte ut i september 2006. Eliasson utsågs i mars 2006 till Sveriges utrikesminister men behöll sitt uppdrag i FN parallellt med utrikesministerposten fram till september då han lämnade utrikesministerposten i samband med Socialdemokraternas valförlust.

I december 2006 utsågs Eliasson till Förenta nationernas generalsekreterares särskilde sändebud i Darfur i Sudan, ett uppdrag han hade till juni 2008. Våren 2010 utsågs han av FN:s generalsekreterare Ban Ki-moon till särskild ambassadör för att genomföra FN:s Millenniemål.

Liza Jonson

Liza Jonson, VD för Swedbank Robur Fonder. Före detta fondchef på Storebrand Asset Management och vd för SPP Fonder AB.
Liza Jonson
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat.

Läs mer om Liza
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.

Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur. Excepteur sint occaecat cupidatat non proident,

Rodney Irwin

World Business Council for Sustainable Development, WBCSD
Rodney Irwin
WBCSD leder arbetet med att omsätta den så kallade Bloomberggruppens rekommendationer om klimatrapportering och scenarioanalys i praktisk handling. Ett ramverk har utarbetats av en arbetsgrupp under G20, Task Force on Climate-related Financial Disclosures (TCFD), som beskriver principer för hur företag ska lämna tillförlitlig och jämförbar information till finanssektorns intressenter och andra aktörer.

Läs mer om Rodney
Rodney Irwin är i sin roll som chef för avdelningen Redefining Value and Education på WBCSD ansvarig för flera projekt som syftar till att främja mätning och värdering av externaliteter för att stärka hållbarhetsdimensionen i företags årsredovisningar och marknadsrapporter.

Rodney Irwin har varit gästlärare vid Yale University, Cambridge University, University of Geneva och Rotterdam och Lancaster School of Management. Han har en examen i ekonomi från The Queen’s University of Belfast, en magisterexamen i management och en doktorsexamen från ISM Paris efter att han presenterat en avhandling kring jämförelser mellan olika former av bolagsstyrning och dess relationer med etiskt beslutsfattande och rapportering.

Ulrika Andreasson

Konsult, mindshift och game changing
Ulrika Andreasson
Ulrika Andreasson är hälsovetare, klickertränare och entreprenör, och har skapat en egen bransch för att få göra det hon älskar och samtidigt kunna bo i Jämtland.

Läs mer om Ulrika
Ulrika berättar om hur det gick till när hon gjorde business av att träna renar, och om de utmaningar och möjligheter som kommer med att göra affärer av sin galnaste idé och passion. Hon kommer också att ge oss en grundkurs i positiv förstärkning och lära oss hur man förändrar beteenden, inte bara hos djur utan också hos människor.

“Mitt arbete, både med djur och med människor, handlar om att bygga positiva relationer baserade på samarbete, respekt, frivillighet, uppmuntran och belöning. Det motiverar individer till beteendeförändring och inlärning långt mer effektivt än när vi förlitar oss på dominans, hot eller straff. Det är med andra ord att föredra både etiskt och ekonomiskt. Positiv förstärkning skapar inte bara beteendeförändring utan också ett klimat där kreativitet och nytänkande ökar – företeelser som på sikt kan skapa en fantastisk uppåtspiral i en organisation. Det är ett förhållningssätt som också förändrar dina relationer, till kunder, medarbetare, vänner och familj, om du väljer att tillämpa det”.

Rasmus Lauridsen

European Investment Bank (EIB)
Rasmus Lauridsen
Rasmus Lauridsen började sin resa på European Investment Bank med ansvar för det Sydliga Afrika under 2007-14. Sedan dess har tjänsten förändrats, från Senior investment Officier till Senior Climate Change Specialist.

Läs mer om Rasmus
På EIB har Rasmus ansvarsområden som sträcker sig över alltifrån klimatanpassning, klimatriskhantering, anpassningsekonomi och klimatfinansiering.

EIB: s aktieägare är de 28 EU-medlemsstaterna och är den största multilaterala långivare och låntagare i världen. Omkring 400 projekt hanteras årligen i mer än 160 länder. Omkring 10% av finansieringen för dessa projekt är för projekt utanför EU. Minst 25% av all finansiering skal gå till klimatinvesteringar, ca. €19.7mia i 2017.

EIB integrerar klimatförändringar över hela metoder och processer som används för att bedöma och övervaka investeringsprojekt.

Magnus Benzie

Stockholm Environment Institute, SEI
Magnus Benzie
Magnus Benzie är forskare vid SEI Stockholm med fokus på klimatanpassning. Han har över 10 års yrkeserfarenhet inom forskningsområdet klimatförändringar, sårbarheter och risker.

Läs mer om Magnus
Magnus har arbetat direkt med företag inom olika branscher med bedömning av klimatrisker och framtagning av klimatanpassningsplaner. Han har också arbetat inom kommuner, intresseorganisationer, regeringar samt regionala och internationella organisationer.

Hans forskningsarbete har främst fokuserat på globala och Europiska frågor men han har även genomfört fältarbeten i Afrika och Centralasien. Hans nuvarande arbete kretsar kring begreppet transnationell klimatrisk; hur klimatpåverkan i ett geografiskt område ger effekter i andra delar av världen, via internationell handel, investeringar, gränsöverskridande ekosystem och ömsesidigt beroende.

Magnus drivs av ett intresse för hur samhället på ett strategiskt och förutseende sätt kan reagera på hot och möjligheter på ett rättvist och hållbart sätt. Magnus har en MA i politik från University of Edinburgh och en MSc i Environmental Policy från London School of Economics and Political Science.

Pär Holmgren

Länsförsäkringar
Pär Holmgren
Efter 20 år som meteorolog på SVT har Pär sedan 2009 haft möjligheten att arbeta heltid med hållbarhetsfrågor, och då främst klimatförändringarna. Sedan 2015 arbetar han som Naturskadespecialist på Länsföräkringar AB.

Läs mer om Pär
Före TV-karriären var Pär Holmgren kortvarigt anställd som meteorolog i försvaret, för att sedan forska och undervisa på Uppsala universitet, där han tog en licentiatexamen 1993. Arbetet på SVT började som inhoppare på det regionala nyhetsprogrammet ABC 1988 och utökades sedan till heltid 1993, när rapport började med morgonsändningar. Från mitten av 1990-talet till 2007 var Pär chef över SVT:s väderredaktion och ansvarade då bl. a. för programserien “Meteorologi – mer än bara väder”, som sändes under 2003 med ett stort fokus på klimatfrågan. Åren efter det skapade han även en hemsida om klimatfrågan på svt.se.

Malin Forsgren

2050
Malin Forsgren
Malin Forsgren brinner för att koppla ihop hållbart företagande med affärsutveckling och lönsamhet. Stora delar av näringslivet ser de risker som den globala uppvärmningen för med sig, men också vilka möjligheter omställningen innebär. Företagens förmåga att snabbt ställa om kan vara en av de viktigaste framgångsfaktorerna för att nå klimatmålen.

Läs mer om Malin
Malin Forsgren är seniorkonsult på 2050 med fokus på affärsutveckling och påverkansarbete inom breda miljö- och klimatfrågor, t.ex. hållbara transporter, återvinning och avfall, förnybar energi och energieffektivisering. Miljöengagemanget väcktes framför allt under arbete i Antarktis där effekterna av den globala uppvärmningen gick att se med blotta ögat. Malin har en mångfacetterad bakgrund med bland annat roller inom försäljning, marknadsföring, produktledning och affärsutveckling på Ericsson. Sedermera engagerade Malin sig i barnrättsfrågor och var bland annat med och byggde upp svenska Operation Smile som organisationens första generalsekreterare.

“För mig är 2050 drömföretaget vars vision, Goda affärer på en planet i balans, går helt i linje med min egen ståndpunkt. Genom analys, kommunikation och affärsutveckling hjälper vi våra uppdragsgivare att bli mer lönsamma genom minskad klimatpåverkan och aktivt hållbarhetsarbete. Det är en förmån att få arbeta med så många engagerade företag och organisationer”.

Fredric Nyström

Öhman
Fredric Nyström
Fredric Nyström är övertygad om att de klimatutmaningar vi står inför ställer nya krav på investerare och kapitalförvaltare. Ett ansvarsfullt ägande innebär starka krav på hållbar bolagsstyrning och god etik i de bolag man investerar i.

Läs mer om Fredric
Öhman har undertecknat och följer det FN-stödda initiativet Principles for Responsible Investment (PRI). Genom att integrera hållbarhetsaspekter i investeringsprocessen hittas nya investeringsmöjligheter. Som ansvarstagande investerare minskar man dessutom risken i investeringarna och kan leverera en långsiktigt hållbar avkastning till kunderna.

Öhman är ett familjeägt företag som funnits i drygt 110 år, med fokus på kapitalförvaltning och fondförvaltning. Öhman förvaltar idag c:a 90 miljarder kronor.

– Om vi ska nå det globala klimatmålet som världens länder enats om är det viktigt att aktörer från alla branscher och sektorer samlas för att hitta gemensamma lösningar. Därför är konferensen “Ekonomiska risker i ett förändrat klimat” en viktig mötesplats, säger Fredrik Nyström.

Per Georgzén

SEB Life & Pension
Per Georgzén
Per är en obotlig optimist och djurvän som älskar att resa, uppleva och sport. Han har en Master i International business från Uppsala Universitet där höjdpunkten var en utbytestermin till Aten mitt under brinnande finanskris.

Läs mer om Per
Under 2014 kom Per in på SEB via bankens internationella traineeprogram och har sedan dess hunnit med att jobba som omvärldsanalytiker och numera som hållbarhetschef / Head of Sustainability för SEB Life & Pension (en av SEB:s affärsdivisioner).

“Personligen brinner jag för att skapa kundvärde och göra det svåra enkelt. Anser att samhället i stort behöver flytta fokus snabbt mot möjligheterna som finns för att lösa hållbarhetsutmaningarna och agera. Endast på detta sätt kommer vi att hinna ställa om i tid. Här ser jag att SEB samt övriga finansbranschen har en stor möjlighet att tillsammans med våra kunder bidra i denna omställning. Tack vare våra kunders förtroende är vi stora ägare i många företag globalt och kan på detta vis leda omställningen i rätt riktning och det är väldigt viktigt att se över hur man placerar sina pengar om man vill bidra till en hållbar framtid. SEB vill bli ledande inom hållbarhet och skapa service i världsklass för våra kunder. Vi är övertygade om att företag som inkluderar hållbarhet i sin verksamhet är mer framgångsrika på lång sikt”.