Talare

Jan Eliasson

Toppdiplomat och fd. vice generalsekreterare FN
Jan Eliasson
Jan Eliasson har som anställd vid utrikesdepartementet tjänstgjort i bland annat Paris, Bonn, Zimbabwe och Washington D.C. Senare tjänstgjorde han som Sveriges FN-ambassadör i New York, där han bland annat fungerade som generalsekreterarens personlige representant i Iran–Irak-konflikten.

Läs mer om Jan
Jan valdes 2005 till ordförande för FN:s generalförsamling på ett mandat som löpte ut i september 2006. Eliasson utsågs i mars 2006 till Sveriges utrikesminister men behöll sitt uppdrag i FN parallellt med utrikesministerposten fram till september då han lämnade utrikesministerposten i samband med Socialdemokraternas valförlust.

I december 2006 utsågs Eliasson till Förenta nationernas generalsekreterares särskilde sändebud i Darfur i Sudan, ett uppdrag han hade till juni 2008. Våren 2010 utsågs han av FN:s generalsekreterare Ban Ki-moon till särskild ambassadör för att genomföra FN:s Millenniemål.

Liza Jonson

Swedbank Robur Fonder
Liza Jonson
Liza Jonson är VD för Swedbank Robur. Hon har tidigare varit fondchef på Storebrand Asset Management och vd för SPP Fonder AB. Swedbank Robur är Skandinaviens största fondbolag och en ledande aktör inom hållbara investeringar och innovation. Visionen är att vara världsledare i långsiktigt värdeskapande.

Läs mer om Liza
Liza har 20 års erfarenhet av finansbranschen och den röda tråden i hennes karriär har varit hållbarhet; hennes övertygelse är att det långsiktigt hållbara också är det långsiktigt lönsamma, något hon också bevisat gång på gång. Hon utsågs till Årets vd 2016 och har i affärspress rankats som en av de mest inflytelserika kvinnorna i svenskt näringsliv flera år i rad. Sedan 2012 sitter hon i styrelsen för Fondbolagens förening och 2018 utsågs hon som en av två näringslivsdelegater i regeringens Agenda 2030-delegation. Liza sitter också i Stockholm Sustainable Finance Centers advisory board.

Rodney Irwin

World Business Council for Sustainable Development, WBCSD
Rodney Irwin
WBCSD leder arbetet med att omsätta den så kallade Bloomberggruppens rekommendationer om klimatrapportering och scenarioanalys i praktisk handling. Ett ramverk har utarbetats av en arbetsgrupp under G20, Task Force on Climate-related Financial Disclosures (TCFD), som beskriver principer för hur företag ska lämna tillförlitlig och jämförbar information till finanssektorns intressenter och andra aktörer.

Läs mer om Rodney
Rodney Irwin är i sin roll som chef för avdelningen Redefining Value and Education på WBCSD ansvarig för flera projekt som syftar till att främja mätning och värdering av externaliteter för att stärka hållbarhetsdimensionen i företags årsredovisningar och marknadsrapporter.

Rodney Irwin har varit gästlärare vid Yale University, Cambridge University, University of Geneva och Rotterdam och Lancaster School of Management. Han har en examen i ekonomi från The Queen’s University of Belfast, en magisterexamen i management och en doktorsexamen från ISM Paris efter att han presenterat en avhandling kring jämförelser mellan olika former av bolagsstyrning och dess relationer med etiskt beslutsfattande och rapportering.

Karin Wessman

Exportkreditnämnden
Karin Wessman, Exportkreditnämnden
Karin Wessman är hållbarhetschef på Exportkreditnämnden (EKN). I sitt arbete bedömer hon hållbarhetsrisker i svenska exportaffärer till svåra marknader, utvecklar samarbetet med Sveriges exporterande företag i hållbarhetsfrågor och driver hållbarhetsfrågor i det internationella samarbetet inom OECD.

Läs mer om Karin
Karin har tidigare arbetat som hållbarhetskonsult på ÅF och haft ledarroller inom Världsnaturfonden WWF:s internationella arbete i bland annat Kina och Schweiz.

Matthew Smith

Storebrand Asset Management
Matthew Smith, Head of Sustainable Investments, Storebrand Asset Management
Matthew Smith är chef för hållbara investeringar på Storebrand Asset Management, en ledande aktör på den nordiska marknaden och en pionjär inom området hållbara investeringar. Storebrand Asset Management har legat i täten för hållbara investeringar sedan mitten av 1990-talet och är ett av företagen som antagit FN:s principer för ansvarsfulla investeringar (UNPRI).

Läs mer om Matthew
Matthew har arbetat på Storebrand sedan 2008, både som analytiker för hållbara investeringar och som hållbarhetschef för Storebrand-koncernen.

Innan han kom till Storebrand arbetade Matthew som rådgivare på miljökonsultföretaget GRIP (Green in Practice). Han har en MPh i hållbar utveckling, en BA i statsvetenskap och är diplomerad utbildare.

Matthew är en flitigt anlitad talare och skribent i frågor som rör hållbara investeringar och är för närvarande styrelseledamot i Norwegian Association for Responsible and Sustainable Investment (NORSIF).

Christian Samson & Nils Rylén

Polestar
Christian Samson & Nils RylénNils Rylén
Kan design och enkelhet skynda på övergången till elbilar? Detta kommer Christian Samson, Produktansvarig och Nils Rylén, Marknadschef från Polestar att resonera kring under konferensen Ekonomiska risker i ett förändrat klimat.

Läs mer om Christian Nils
Polestar är ett prestandavarumärke inom Volvo Cars och har nyligen lanserat den 100% elektriska Polestar 2. Företaget har stort fokus på design, enkelhet och att erbjuda en härlig och rolig körupplevelse. Detta gäller såväl på ut som insidan, som hur man digitalt upptäcker, köper och äger bilen. Saker som Polestar tror är helt avgörande för att skynda på övergången från fordon som drivs av fossila bränslen till elektrifierade fordon.

Christian Samson har lång erfarenhet av att utveckla bilar och ansvarar för helhetserbjudandet av nuvarande och kommande modeller från Polestar, och kommer att dela med sig av sina lärdomar och erfarenheter. Nils Rylén kommer att resonera om vilka utmaningar man ställs inför när man skall övertyga konsumenter och organisationer att förändra ett beteende.

Anna Jonsson

SMHI
Anna Jonsson
Anna Jonsson arbetar på Nationellt Kunskapscentrum för klimatanpassning vid SMHI. Anna är sektorsansvarig för finans och försäkring samt besöksnäring och friluftsliv vad gäller klimatanpassningsfrågor och har en bakgrund inom samhällsvetenskaplig forskning kring klimatsårbarhet och anpassning.

Per Georgzén

SEB Life & Pension
Per Georgzén
Per är en obotlig optimist och djurvän som älskar att resa, uppleva och sport. Han har en Master i International business från Uppsala Universitet där höjdpunkten var en utbytestermin till Aten mitt under brinnande finanskris. Under 2014 kom Per in på SEB via bankens internationella traineeprogram och har sedan dess hunnit med att jobba som omvärldsanalytiker och numera som hållbarhetschef för SEB Life & Pension.

I den här filmen berättar Per om varför du ska komma till konferensen
Läs mer om Per
”Personligen brinner jag för att skapa kundvärde och göra det svåra enkelt. Anser att samhället i stort behöver flytta fokus snabbt mot möjligheterna som finns för att lösa hållbarhetsutmaningarna och agera. Endast på detta sätt kommer vi att hinna ställa om i tid. Här ser jag att SEB samt övriga finansbranschen har en stor möjlighet att tillsammans med våra kunder bidra i denna omställning. Tack vare våra kunders förtroende är vi stora ägare i många företag globalt och kan på detta vis leda omställningen i rätt riktning och det är väldigt viktigt att se över hur man placerar sina pengar om man vill bidra till en hållbar framtid. SEB vill bli ledande inom hållbarhet och skapa service i världsklass för våra kunder. Vi är övertygade om att företag som inkluderar hållbarhet i sin verksamhet är mer framgångsrika på lång sikt”.

Magnus Benzie

Stockholm Environment Institute, SEI
Magnus Benzie
Magnus Benzie är forskare vid SEI Stockholm med fokus på klimatanpassning. Han har över 10 års yrkeserfarenhet inom forskningsområdet klimatförändringar, sårbarheter och risker. Magnus har arbetat direkt med företag inom olika branscher med bedömning av klimatrisker och framtagning av klimatanpassningsplaner.

Läs mer om Magnus
Magnus har också arbetat inom kommuner, intresseorganisationer, regeringar samt regionala och internationella organisationer. Hans forskningsarbete har främst fokuserat på globala och Europiska frågor men han har även genomfört fältarbeten i Afrika och Centralasien. Hans nuvarande arbete kretsar kring begreppet transnationell klimatrisk; hur klimatpåverkan i ett geografiskt område ger effekter i andra delar av världen, via internationell handel, investeringar, gränsöverskridande ekosystem och ömsesidigt beroende.
Magnus har arbetat direkt med företag inom olika branscher med bedömning av klimatrisker och framtagning av klimatanpassningsplaner. Han har också arbetat inom kommuner, intresseorganisationer, regeringar samt regionala och internationella organisationer.
Magnus drivs av ett intresse för hur samhället på ett strategiskt och förutseende sätt kan reagera på hot och möjligheter på ett rättvist och hållbart sätt. Magnus har en MA i politik från University of Edinburgh och en MSc i Environmental Policy från London School of Economics and Political Science.

Pernilla Hagbert

Kungliga Tekniska Högskolan, KTH
Pernilla Hagbert
Pernilla Hagbert är doktor i arkitektur och forskare vid avdelningen för Urbana och Regionala Studier på KTH. Pernillas forskning berör frågor kring omställning bortom inlåsningar i eko-effektiva och tekno-ekonomiska lösningar, socio-kulturella perspektiv på hållbar samhällsbyggnad och vardagspraktiker.

Läs mer om Pernilla
Som del av projektet ”Bortom BNP-tillväxt: scenarier för hållbart samhällsbyggande”, utforskade hon samhällsbyggnadssektorns roll och planeringens förutsättningar för radikal omställning. Pernilla leder numera forskningsprojektet "Könad Hållbarhet: normkritiskt utforskande av energipraktiker för omställning av vardagslivet".

Karin Stenmar

Folksam
Karin Stenmar, folksamKarin Stenmar är Folksamgruppens hållbarhetschef. Under sina år på Folksam har Karin sett till att försäkringsbolaget har en självklar röst i klimat- och hållbarhetsfrågor, från egen verksamhet och miljömärkta produkter till skadeförebyggande insatser.

Läs mer om Karin
Folksam är även en aktiv aktör inom ansvarsfull kapitalförvaltning och är en av världens största privata investerare i gröna obligationer. Innan Folksam arbetade Karin med ansvarsfullt företagande i över tio år och var en av grundarna av klädföretaget Dem Collective och har även haft rollen som CSR-chef hos Nudie Jeans.

Johan Litsmark

Länsförsäkringar
Johan LitsmarkSom försäkringsbolag ser vi att kostnaderna för naturskador ökar. Länsförsäkringar ägs av sina kunder lokalt och har en stor exponering av naturskaderisker för byggnader och skog. Tack vare ägarformen och den lokala kunskapen om risker blir frågan om anpassning och omställning av samhället självklar och viktig.

Läs mer om Johan
Det krävs långsiktiga beslut för att minska riskerna och där vill Länsförsäkringar bidra med sin kunskap om risk. Det finns statistik på vad det kostar när det händer men vi kan också beskriva vad det är värt att se till att det inte händer genom skadeförebyggande arbete och anpassning.

Varje skada som inte inträffar är en vinst för miljön. Därför satsar Länsförsäkringar årligen 50 miljoner inom forskning för utveckla kunskap om hållbarhet, risker i framtida samhälle och för att minska olyckor och skador. Genom att tala om riskerna och sätta in dem i ett ekonomiskt perspektiv blir det tydligt för fastighetsägare, myndigheter och beslutsfattare vilka beslut som behöver tas och situationer som behöver hanteras.

Ulrika Andreasson

Konsult, mindshift och game changing
Ulrika Andreasson
Ulrika Andreasson är hälsovetare, klickertränare och entreprenör, och har skapat en egen bransch för att få göra det hon älskar och samtidigt kunna bo i Jämtland. Ulrika berättar om hur det gick till när hon gjorde business av att träna renar, och om de utmaningar och möjligheter som kommer med att göra affärer av sin galnaste idé och passion.

Läs mer om Ulrika
Ulrika kommer också att ge oss en grundkurs i positiv förstärkning och lära oss hur man förändrar beteenden, inte bara hos djur utan också hos människor.

”Mitt arbete, både med djur och med människor, handlar om att bygga positiva relationer baserade på samarbete, respekt, frivillighet, uppmuntran och belöning. Det motiverar individer till beteendeförändring och inlärning långt mer effektivt än när vi förlitar oss på dominans, hot eller straff. Det är med andra ord att föredra både etiskt och ekonomiskt. Positiv förstärkning skapar inte bara beteendeförändring utan också ett klimat där kreativitet och nytänkande ökar – företeelser som på sikt kan skapa en fantastisk uppåtspiral i en organisation. Det är ett förhållningssätt som också förändrar dina relationer, till kunder, medarbetare, vänner och familj, om du väljer att tillämpa det”.

Fredric Nyström

Öhman
Fredric Nyström
Fredric Nyström är övertygad om att de klimatutmaningar vi står inför ställer nya krav på investerare och kapitalförvaltare. Ett ansvarsfullt ägande innebär starka krav på hållbar bolagsstyrning och god etik i de bolag man investerar i. Öhman har undertecknat och följer det FN-stödda initiativet Principles for Responsible Investment (PRI).

Läs mer om Fredric
Genom att integrera hållbarhetsaspekter i investeringsprocessen hittas nya investeringsmöjligheter. Som ansvarstagande investerare minskar man dessutom risken i investeringarna och kan leverera en långsiktigt hållbar avkastning till kunderna.

Öhman är ett familjeägt företag som funnits i drygt 110 år, med fokus på kapitalförvaltning och fondförvaltning. Öhman förvaltar idag c:a 90 miljarder kronor.

– Om vi ska nå det globala klimatmålet som världens länder enats om är det viktigt att aktörer från alla branscher och sektorer samlas för att hitta gemensamma lösningar. Därför är konferensen ”Ekonomiska risker i ett förändrat klimat” en viktig mötesplats, säger Fredrik Nyström.

James Varkey

Icebug
James Varkey
James Varkey har arbetat de senaste 5 åren som CFO på Icebug. Han har där varit med på resan till att bli ett företag med sund lönsamhet och närmast trefaldigad omsättning, samtidigt som man gått från att börja kunna ställa krav på…

Läs mer om James
…sina leverantörer överhuvudtaget till att vara ledande på hållbarhet bland outdoorskoföretag. I februari blev Icebug också världens första klimatpositiva skoföretag och har nu gjort det till en del av sitt syfte att motivera andra att ta samma steg.

Hilda Runsten

LRF
Hilda Runsten
Hilda Runsten är tf. Enhetschef energiföretagande och miljö på LRF. Hon har studerat till skogsvetare på SLU och har en magisterutbildning i kulturgeografi från Mittuniversitetet. Hilda menar att när effekterna av klimatförändringarna slår till, är det bönder över hela världen som drabbas först. Att klara 1,5-gradersmålet är därför avgörande för oss alla.

Läs mer om Hilda
– En samlad forskarkår pekar på att det är möjligt att nå 1,5-gradersmålet om vi bara startar nu. Det gröna näringslivet i Sverige har alla förutsättningar att medverka i omställningen, under förutsättning att långiktiga politiska spelregler ges.

De gröna näringslivet är en grundförutsättning för att bekämpa klimatförändringarna, genom att fånga och lagra koldioxid från atmosfären och samtidigt leverera livsmedel, förnybara råvaror till drivmedel, förnybar energi, nya material och kemikalier.

Erik Kjellström

SMHI
Erik Kjellström
Erik Kjellström är professor i klimatologi vid SMHI där han sedan drygt 15 år arbetar vid Rossby Centre. Utöver arbetet vid SMHI och i ett stort antal Europeiska forskningsprojekt är han också ledamot i det nationella expertrådet för klimatanpassning. Erik arbetar främst med numeriska klimatmodeller.

Läs mer om Erik
Hur dessa kan reproducera de senaste decenniernas klimat och vad de säger om framtida klimat är viktiga frågor. En annan viktig del i arbetet handlar om hur klimatmodellerna kan användas för att ta fram och utveckla klimatinformation med relevans för samhällets klimatarbete.

Innan Erik kom till SMHI har han ungefär tio års erfarenhet med arbete inom atmosfärskemi, även det främst med olika numeriska modeller.

Utöver själva forskningen så är också forskningskommunikation något som är viktigt för Erik.

Filip Elland

Castellum
Filip Elland
Filip Elland är hållbarhetschef på Castellum, Sveriges största kommersiella fastighetsbolag. Han är också medlem i EPRA:s hållbarhetskommitté (European Public Real Estate Associaton) och sitter även i GRESB:s Benchmark Committee (Global Real Estate Sustainability Benchmark).

Läs mer om Filip
Filip har arbetat med hållbarhet inom fastighetsbranschen de senaste åtta åren och har haft olika roller inom Castellum-koncernen, inklusive fastighetsutveckling, hållbarhetssamordning och processutveckling. Filip gick till Castellum efter en tidigare karriär inom konsultbolaget ÅF.

Pär Aleljung

Livsmedelsverket
Pär Aleljung, Livsmedelsverket
Pär Aleljung är beredskapssamordnare på Livsmedelsverket som har samordningsansvar för beredskapsplanering av livsmedelsförsörjning vid kris och krig. Livsmedelsverket ska se till att det finns planer hos livsmedelsleverantörer och dricksvattenproducenter så att det finns en bra beredskap och en strategi att förse medborgarna med mat och vatten oavsett samhällsstörning.

Läs mer om Pär
Klimatförändringarna ger Livsmedelsverket huvudbry redan nu. Man försöker få Livsmedelsproducenter att ta höjd för klimatförändringarna. I många fall kan det ta 5-15 år att åtgärda större brister i en verksamhet så det gäller att ligga före klimatförändringarna. Klimatet och de samhällsförändringar vi ser kommer att utmana vår förmåga att förse alla med mat och vatten.

Värt att notera är att vi som kan klara oss själva har ett egensvar för mat och vatten i en hel vecka! Det samhället ska fokusera på är de som är sårbara och de som inte själva av olika skäl kan ha ett eget förråd av mat och vatten.

Emelie Sellberg

Octopoda
Emelie Sellberg
Emelie Sellberg är en engagerad entreprenör som idag driver två start ups. 2014 startade hon Rent-a-plagg där hållbarhet är den viktigaste värdegrunden för hennes företagande. Hon har med små medel byggt ett företag som är pionjärer inom synen på konsumtion av textilier.

Läs mer om Emelie
Hennes starka drivkraft har nu skapat ytterligare ett företag som även det har ambitionen att göra världen till en mer hållbar plats. Octopoda är ett digitalt hjälpmedel som underlättar för textilföretag att gå från en linjär affärsmodell till en cirkulär. Genom uthyrning gör vi det möjligt att tjäna pengar på samma material om och om igen och minskar textiliers miljöpåverkan.

Mikael Martinsson

Värderingsinstitutet
Mikael Martinsson, Värderingsinstitutet
Mikael Martinsson är av Samhällsbyggarna auktoriserad fastighetsvärderare som värderar alla typer av fastigheter inom Jämtlands Län samt angränsande kommuner genom företaget Värderingsinstitutet i Jämtland AB.

Läs mer om Mikael
Inspektionen av fastigheterna och dess byggnationer görs som regel alltid på plats och i samband med detta kan klimatets påverkan dokumenteras. Företaget gör årligen drygt 250 inspektioner och har över tid byggt upp en god insikt och kompetens kring hur klimatförändringarna påverkar fastigheternas värde beroende på olika val av konstruktioner/byggnationer samt fastighetsägares underhåll.

Vid värderingar kring försäkringsskador samt vid exekutiva auktioner finns regionalt en trend att vissa typer av skador har ökat samt att ett generellt eftersatt underhåll riskerar få stora konsekvenser vid ett förändrat klimat.

Daniel Stattin

PwC
Daniel Stattin, PwC
Daniel Johansson Stattin arbetar med rådgivning inom riskhantering och hållbarhet på PwC. Daniel brinner för frågor som rör hållbar affärsutveckling och hållbart entreprenörskap. Som rådgivare på PwC arbetar Daniel med stora och små företag i olika branscher men också med offentliga organisationer.

Läs mer om Daniel
Genom rådgivningen hjälper Daniel sina kunder att söka svar på de stora avgörande frågorna kring hur vi som aktörer i olika delar av samhället ska bidra till hållbar utveckling. Daniel har tidigare arbetat i turistnäringen i Jämtland, och har starka känslor för fjäll och friluftsliv.

Under 2019 var Daniel ansvarig för PwC:s rapport Konsekvenser för Sverige av klimatförändringar i andra länder. Rapporten ger nya perspektiv på hur vi måste anpassa oss i Sverige för att möta risker, men också fånga möjligheter när klimatförändringar ändra förutsättningarna för mänskligt liv.

Emma Sjöström

Stockholm Sustainable Finance Centre
Emma Sjöström, Stockholm Sustainable Finance Centre
Dr Emma Sjöström är forskare vid Misum, Handelshögskolan i Stockholm, där hon leder en forskningsplattform kring hållbar finans. Hon är också biträdande programchef för Stockholm Sustainable Finance Centre, ett samarbete mellan HHS och SEI.

Läs mer om Emma
Emma forskar om hållbara investeringar från ett organisationsteoretiskt perspektiv. Hon undersöker bland annat hur effektiva olika strategier för aktivt ägande är, med ett särskilt fokus på bolagsdialoger. Hon har också nyligen publicerat en studie om långsiktighet i investeringsanalysen, som bygger på en enkät och intervjustudie på den svenska marknaden. Emma disputerade 2009 på avhandlingen “Shareholder influence on corporate social responsibility”. Hon har även varit gästforskare vid University of Hong Kong. 2014 publicerade Emma boken ”Hållbara Investeringar” (Sanoma) som är den första svenska läroboken i ämnet.

Christofer Åström

Umeå Universitet
Christofer Åström, Umeå Universitet
Christofer Åström är forskare verksam vid avdelningen för hållbar hälsa vid Umeå Universitet. Han disputerade 2017 med avhandlingen ”Health effects of heatwaves: short and long term predictions” där höga temperaturers påverkan på folkhälsan undersökts och även hur detta kan komma att ändras med ett varmare klimat.

Läs mer om Christofer
Christofer samarbetar med myndigheter som Folkhälsomyndigheten och SMHI i forskningsprogram med målet att stärka kunskapen om värmens negativa hälsoeffekter samt utveckla och förbättra det svenska värmevarningssystemet.

Den forskning som bedrivs vid Avdelningen för hållbar hälsa kan delas in i tre ämnesområden; Arbetsliv och hälsa, Miljö och hälsa samt Livsstil och hälsa. Forskningen vid avdelningen berör riskfaktorer såväl i den allmänna miljön som i arbetslivet och vardagen.

Konferensens moderatorer


Josefine Sundström

Josefine Sundström är journalist och programledare och har under många år lyft klimat- och miljöfrågan både i radio och i tidningskrönikor. Med en bakgrund som programledare och producent på SVT, TV4 och i Sveriges Radio är hon van att i direktsändning leda både panelsamtal och personintervjuer.

Läs mer om Josefine
– Jag är ingen expert på klimatet. Men vetskapen att det står illa till med vår planet gör mig både brydd och rädd. Och jag känner att vi alla måste göra så mycket som möjligt för våra barn och barnbarn. Därför ligger klimatfrågan mig nära hjärtat. Och jag är nyfiken på vad som görs både små- och storskaligt, säger Josefine Sundström.

2010 debuterade Sundström som skönlitterär författare med romanen Vinteräpplen. Efter det har det blivit ytterligare en roman och fem barnböcker. Däribland högläsningsserien Sagasagor som även filmatiserats av SF och visas på Viaplay. Josefine Sundström bor i Stockholm men har sina rötter i Västerbotten, i byn Stavaträsk.

Johan Kuylenstierna

Johan Kuylenstierna är adjungerad professor i internationella vattenresursfrågor vid Stockholms universitet. Han är också vice ordförande i det Klimatpolitiska Rådet som är en del av det klimatpolitiska ramverket. Han sitter i flera styrelser och driver också egen verksamhet.

Läs mer om Johan
Under åren 2010-2018 arbetade Johan vid Stockholm Environment Institute, från 2012 som VD.

Johan har en akademisk bakgrund från geovetenskap, med forskningsinriktning mot klimat i polarområdena. Han har arbetat med internationella miljö- och utvecklingsfrågor inom FN, baserad i New York, Geneve och Rom. Johan har varit verksam som konsult inom hållbar utveckling och har även arbetat på Stockholm International Water Institute.

Johan är flitig talare och moderator, han var Sommarpratare 2017 och är ledamot i Kungliga Skogs och Lantbruksakademien.