Program

» Ladda ner programmet (pdf 1,5 Mb).

 

Du kan även läsa programmet i text här nedan:

Program dag 1 - onsdag 9 oktober
08.00-09.30 Registrering och fika
09.30-10.00 Invigningscermoni Landshövding Jöran Hägglund
10.00-10.10 Inledning med konferensens moderatorer Johan Kuylenstierna,
Josefine Sundström
10.10-10.30 Prognos för framtiden Erik Kjellström, SMHI
10.30-10.45 Paus  
10.45-11.25 Hur möter försäkringsbranschen klimatförändringarna? Om naturskador, riskbedömning och gröna obligationer. Johan Litsmark, Länsförsäkringar
Karin Stenmar, Folksam
11.25-11.45 Globala effekter på näringslivet. Forskning visar att Sveriges möjligheter till import och export påverkas av gränsöverskridande klimateffekter. Magnus Benzie, SEI
Engelskt tal
11.45-12.00 Frågor och diskussion på scenen
12.00-13.00 Lunch
13.00-13.40 Det nya globala landskapet. Om behovet av att överbrygga gränserna mellan interna- tionellt och nationellt för att åstadkomma förändringar. Jan Eliasson,
fd. vice generalsekreterare FN
13.40-14.00 Klimatsmart kapitalförvaltning. Hur förvaltar vi kapital på ett långsiktigt och
klimatsäkert sätt.
Liza Jonson, Swedbank Robur
14.00-14.30 Exportaffärers roll i omställningen mot en hållbar utveckling. Hur styr vi affärer mot klimatsmarta och hållbar investeringar? Karin Wessman, Exportkreditnämnden
14.30-15.00 Fika och mingel
15.00-16.15 Parallella sessioner
Medverkande experter berättar om sina erfarenheter inom respektive ämnesområde. De listade punkterna är exempel på sådant som kommer att diskuteras.
 1A. Nya risker för fastigheter
– Skadeförebyggande arbete inom fastighetsförvaltning
– Due diligence, nya bedömningsgrunder inom företagsbesiktning
– Hussvamp och kackerlackor, ökade risker för fastigheter
 
Filip Elland, Castellum
Mikael Martinsson, Värderingsinstitutet
 1B. Kan vi klimatsäkra produktionsledet och leverantörskedjan?
– Import- och exportmöjligheter hotas
– Förändrade försäkringsvillkor
– Klimatriskkartor
Daniel Stattin, PwC

Magnus Benzie, SEI
engelskt tal
 1C. Förvaltning och investering på ett ansvarsfullt sätt.
– Långsiktig och klimatsäker förvaltning av sparkapital.
– Riskexponering vid kreditgivning
Emma Sjöström, Stockholm Sustainable Finance Center
Fredric Nyström, Öhman.
Per Georgzén, SEB Pension och försäkring
16.30-16.45 Praktisk information om kvällen och morgondagen
16.45-17.15 Avslutande inspiration Ulrika Andreasson
 19.00 Middag med underhållning
Middagen serveras på Frösö Park Arena kl19.00. Underhållning och god stämning bjuds hela kvällen.

Program dag 2 - torsdag 10 oktober
09.00-09.15 Välkommen till dag 2 Moderatorerna Josefine Sundström och Johan Kuylenstierna
09.15-09.45 Fördjupning i TCFD-rekommendationerna från WBCSD Rodney Irwin, World Business Council for Sustainable Development   engelskt tal
09.45-10.05 Så implementerades TFCD-rekommendatio- nerna i företaget Castellum Filip Elland, Castellum
10.05-10.30 Agenda 2030: With only 10 years to go there’s no time to waste! Matthew Smith, Storebrand Asset Management
10.30-11.00 Fika och mingel
11.00-12.25 Parallella sessioner
Medverkande experter berättar om sina erfarenheter inom respektive ämnesområde. De listade punkterna är exempel på sådant som kommer att diskuteras.
2A. Innovation och produktdesign. Minska ekonomiska risker och minimera fotavtrycket. James Varkey, Icebug
Christian Samson & Nils Rylén, Polestar
Emelie Sellberg, Octopoda
2B. Mat och klimat. Trygg och säker livsmedelsförsörjning i ett förändrat klimat. Hilda Runsten, LRF
Pär Aleljung, Livsmedelsverket
2C. Vinterturism i nytt klimat – besöksnäringens utmaningar och potential. Anna Jonsson & Elin Sjökvist, SMHI
Erik Melin Söderström, Peak Innovation
Titti Rodling, SLAO
Daniel Stattin, PwC
12.30-13.30 Lunch
13.30-13.50 Klimatförändringar, värmeböljor och hälsokonsekvenser Christofer Åström, Dr Inst för
folkhälsa och klinisk medicin,
Umeå universitet
13.50-14.10 Behovet av en annan berättelse: framtider bortom tillväxt Pernilla Hagbert, Kungliga tekniska högskolan
14.10-14.30 Politikens roll i hanteringen av klimatrisker inom finanssektorn Inväntar föreläsare
14.30-15.00 Avslutande ord Moderatorerna Josefine Sundström och Johan Kuylenstierna


» Läs mer om våra talare.