Program

Detaljerat program kommer att finnas här inom kort…
Några teman:

  • Försäkringstagare nekas försäkring mot naturrelaterade skador som inte längre är oförutsägbara.
  • Förhöjda försäkringspremier.
  • Ekonomisk skada och förlust av egendom och näringsverksamhet.
  • Förebygga skada och förbereda näringsverksamheter på ett hållbart sätt.
  • Långsiktig och hållbar förvaltning