Filmer från konferensen

Här kan du se filmer med några av konferensens talare.

Jan Eliasson – en hållbar värld med kvinnor och unga

Toppdiplomaten och för detta vice generalsekreteraren för FN, Jan Eliasson, är hoppfull inför framtiden, trots klimatkris och polarisering. Enligt honom ökar kvinnors fri- och rättigheter globalt för första gången i historien. Och i länder där kvinnor får makt över politik och ekonomi går utvecklingen åt rätt håll. I Greta Thunberg-generationen ser han en resurs som världens ledare borde lyssna mer på.

Hållbar finansiering ger bäst avkastning

Att finansiera eller investera i företag som försämrar exempelvis klimat, miljö eller mänskliga rättigheter ger dålig avkastning på sikt. Exportkreditnämnden och Swedbank Robur berättar varför de jobbar med att hållbarhetssäkra exportkrediter och investeringar av pensionskapital.

Varmare klimat påverkar fastighetsvärdet

Klimatet har redan blivit en grad varmare. Enligt SMHI:s scenarier ökar mängden fukt och nederbörd i takt med ett allt varmare klimat. Det har fått fastighetsbolaget Castellum och Värderingsinstitutet att tänka annorlunda kring fastighetsköp och värderingar av fastigheter.

Varmare klimat minskar vinsten i globala företag

Miljardbelopp går förlorade efter värmeböljor, bränder och översvämningar. Allt fler globala företag får skriva ned sina vinstprognoser på grund av klimatförändringarna. Därför har nybildade Task Force on Climate-related Financial Disclosures utarbetat ett ramverk för att få företagen att redovisa till marknaden hur de rustat sig för ett allt varmare klimat, istället för att redovisa sitt hållbarhetsarbete.

Skogsskövling i Amazonas stöter bort utländskt kapital

Värdet av de tjänster som naturen utför är så stort att globala investerare nu börjat sätta press på sina företag att ta större miljöhänsyn. Pollenering, vattenrening och koldioxidlagring är exempel på Ecosystem Services. Enligt WWF är dessa tjänster värderade till 125 tusen miljarder dollar. Kapitalförvaltaren Storebrand Asset Management är en av de 230 investerare som hotat flytta sitt kapital från Brasilien om inte skövlingen av Amazonas upphör.