Därför bör du delta:

Konferensen...

...syftar till att öka kunskapen om hur företag och andra aktörer kan hantera ekonomiska risker i samband med förändrade klimatförhållanden samt hur försäkringsbolag, banker och andra finansiella institutioner, markägare, kommuner, politiker, myndigheter och näringsliv kan arbeta för att minska sin påverkan på klimatet och tillvara ta de tjänster som ekosystemen ger oss.

Ekonomiska risker...

...i ett förändrat klimat är en konferens för moderna och framtidstänkande företag. Deltagarna på konferensen kommer att erbjudas ett intressant program med internationella och nationella talare med hög nivå och kvalité. Under dessa två dagar erbjuds även företag att visa upp sina tjänster och produkter i mässdelen av arenan.

I ett förändrat klimat...

...drabbas hela samhället, inklusive näringslivet och de finansiella systemen, av stora påfrestningar. Redan idag ser vi att förändringar i klimatet utgör ett allt större hot mot vår ekonomi. Sveriges företagare inklusive banker och försäkringsbolag och andra finansiella institutioner har ett ansvar för att förbereda sig och hantera de risker och sårbarheter som ett förändrat klimat kan innebära.

Missa inte chansen att synas på Sveriges enda konferens om ekonomiska risker i ett förändrat klimat

Missa inte chansen att synas på Sveriges enda konferens om ekonomiska risker i ett förändrat klimat

Vi söker företag inom finansvärlden och företag som skapar innovativa lösningar för att minska påfrestningar på klimat och miljö. Har du något du vill visa Sveriges beslutfattare och företagare? På den nationella konferensen Ekonomiska risker i ett förändrat klimat träffar du besökare som kommer för att få inspiration, information och rådgivning för att hantera olika klimatrelaterade risker. Vi vet att besökarna kommer för att uppdatera sig och upptäcka framtidens ansvarstagande företag.

Konferensen arrangeras av

Vill du synas?