Ur innehållet:

Det nya globala landskapet...

Jan Eliasson om behovet av att överbrygga gränserna mellan internationellt och nationellt för att åstadkomma förändringar.

Klimatsmart kapitalförvaltning

Liza Jonson om Swedbanks arbete för en långsiktig och klimatsmart kapitalförvaltning.

Effekter på näringslivet...

Sveriges möjligheter till import och export påverkas av gränsöverskridande klimateffekter. Senaste forskning från Magnus Benzie, Stockholm Environment Institute.

Kommande lagstiftning

EU-kommisionen om företagens hållbarhetsrapportering och ekonomiska risker.

Naturskadorna ökar

Försäkringsbranschens riskbedömning och priserna för kunderna påverkas av ett förändrat klimat. Hör Johan Litsmark om Länsförsäkringars arbete med klimatanpassning.

Innovation och produktdesign

Kan företag minska den ekonomiska risken och samtidigt minimera det ekologiska fotavtrycket?

Klimatrelaterad ohälsa

Samhällsekonomiska konsekvenser av förändrade risker och sjukdomsbilder.

Besöksnäring

Vinterturism i ett nytt klimat. Besöksnäringens utmaningar och potential.

Politiska utmaningar

Politikens roll i omställningen till en grönare ekonomi.

Konferensen arrangeras av

Missa inte chansen att synas
på Sveriges enda konferens
om ekonomiska risker
i ett förändrat klimat!